ولایتی: آفتاب قدرت آمریکا رو به افول است

شوک بورس بعد از ترامپ برطرف شد
ایسنا نوشت: ولایتی اظهار داشت که آمریکایی‌ها از شکست‌های اخیر ناراضی بوده و با انتخاب رییس‌جمهور جدید تنها می‌خواستند خلاف آن چه تا امروز در آمریکا بوده است عمل کنند و این انتخاب نشان می‌دهد که آفتاب قدرت آمریکایی‌ها رو به افول و زوال است.

شوک بورس بعد از ترامپ برطرف شد