خرم آباد بهشتی ناشناخته

شوراها قوام دهنده جمهوریت
ظهر امروز دیدار نوروزی دکتر محمد بیرانوندی با اهالی رسانه در محل قلعه فلک الافلاک خرم آباد برگزار گردید.

شوراها قوام دهنده جمهوریت