اعتراف تکان دهنده زن همسرکُش

شوراها به دور از اختلافات جناحی و سیاسی به رفع مشکلات مردم بپردازند
«خبرجنوب» نوشت: «سارا» زنی که متهم به قتل عمدی همسرش است با اندامی بسیار نحیف و لاغر و با رنگی پریده در حالی که نای حرف زدن نداشت، از زندگی خود گفت.

شوراها به دور از اختلافات جناحی و سیاسی به رفع مشکلات مردم بپردازند