امام جمعه اردبیل: پرداخت وام های قرض الحسنه باید در جامعه افزایش یابد

شهردار رشت موفق به کسب جایزه دادمان شد
آیت الله عاملی گفت: پرداخت وام های قرض الحسنه امری مهم و حیاتی میباشند که باید تعداد این وام ها افزایش بیابد و گره کار مردم را باز کند.

شهردار رشت موفق به کسب جایزه دادمان شد