اعزام تیم های ملی به مسابقات جهانی،اولویت فدراسیون تنیس روی میز

شهردار اردبیل طی ماه های گذشته فعالیت چشمگیری داشته است
رئیس فدراسیون تنیس روی میز با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی سوئد در ابتدای سال آینده، گفت: آماده کردن تیم های ملی بزرگسالان برای اعزام به مسابقات جهانی سوئد در اولویت برنامه های فدراسیون است.

شهردار اردبیل طی ماه های گذشته فعالیت چشمگیری داشته است