مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی لرستان: فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در خانواده‌ها نهادینه شود

شهرداری الکترونیک زمینه ایجاد درآمد پایدار را فراهم می‌کند
مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: برای رسیدن به اشتغال پایدار در جامعه باید فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی در زندگی مردم نهادینه شود.

شهرداری الکترونیک زمینه ایجاد درآمد پایدار را فراهم می‌کند