استیون جرارد،مردی فراتر از فوتبال / خداحافظ آقای با شخصیت

شهادت جمعی از زوار ایرانی در عراق/ سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی در عراق را محکوم کرد
استیون جرارد پس از 19 سال فوتبال حرفه‌ای کفش‌هایش را آویخت.

شهادت جمعی از زوار ایرانی در عراق/ سخنگوی وزارت خارجه حمله تروریستی در عراق را محکوم کرد