انجام پیوند قرنیه مصنوعی به روش جدید در شیراز

شناسایی 38 کودک مبتلا به ایدز در فارس
«خبرجنوب» نوشت: یک فوق تخصص قرنیه از انجام پیوند قرنیه مصنوعی به روش جدید در بیمارستان اردیبهشت شیراز خبر داد.

شناسایی 38 کودک مبتلا به ایدز در فارس