نظر کاربران درباره آلودگی هوای تهران: خودروها و بنزین مقصرند، فرهنگ هم نداریم

شمخانی خطاب به آمریکا: اگر تحریم‌ها را تمدید کنید با اجرای بسته‌های فنی قوی با آن مقابله می‌کنیم
خوانندگان سایت خبرآنلاین،‌ درباره عکسی که از آلودگی هوای تهران منتشر شد، نظرشان را مطرح کردند که در اغلب این نظرها، خودروها و بنزین نامناسب عامل اصلی آلودگی هوا مطرح شده‌اند.

شمخانی خطاب به آمریکا: اگر تحریم‌ها را تمدید کنید با اجرای بسته‌های فنی قوی با آن مقابله می‌کنیم