مدیر جدید روابط عمومی دولت ترامپ منصوب شد

شما نظر بدهید/ دربارۀ فاجعه نسل‌کشی مسلمانان در میانمار چه باید کرد؟
ایرنا نوشت: هوپ هیکس دستیار قدیمی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مدیر موقت روابط عمومی کاخ سفید، ریاست دائم تیم رسانه ای دولت ترامپ را بر عهده گرفت.

شما نظر بدهید/ دربارۀ فاجعه نسل‌کشی مسلمانان در میانمار چه باید کرد؟