کشورهای مستقل جهان از ترامپ دنباله‌روی نمی‌کنند

شفر مهدی قائدی را از استقلال اخراج کرد
واکنش‌های اخیر آمریکا بیش از ایران به خود آمریکا ضربه می‌زند. این واکنش‌ها بیش از آنچه به ضرر ایران باشد، پیمان‌شکنی آمریکا را ثابت کرده است و با افزایش بی‌اعتمادی نسبت به این کشور، حقانیت بیشتر ایران را ثابت می‌کند.

شفر مهدی قائدی را از استقلال اخراج کرد