فیلم | چند استفاده متفاوت از نی پلاستیکی

شعرخوانی به یاد ایرج بسطامی
چند استفاده متفاوت از نی پلاستیکی را می‌توانید در ویدئوی زیر ببینید.

شعرخوانی به یاد ایرج بسطامی