گروگان گرفتن زن و شوهر جوان به خاطر طلب ۸۰۰ میلیون تومانی

شعبات موسسه توسعه لرستان از شنبه باز می شوند / سپرده سرمایه گذاران پرداخت می‌شود
تسنیم نوشت: زن و شوهر جوان به خاطر اختلاف مالی ۸۰۰ میلیون تومانی گروگان گرفته شدند.

شعبات موسسه توسعه لرستان از شنبه باز می شوند / سپرده سرمایه گذاران پرداخت می‌شود