روز قدس نشانگر انسجام و وحدت بین مسلمانان است

شعار «درود بر روحانی» در پاسخ به تجمع سازمان‌یافته علیه رئیس‌جمهور
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه راهپیمایی روز قدس چند پیام را در خود دارد، گفت: علاوه بر نشان دادن انسجام و وحدت بین مسلمانان، بزرگترین امید را به مردم فلسطین خواهد داد تا بتوانند با امید جهاد مسلحانه خود را ادامه دهند.

شعار «درود بر روحانی» در پاسخ به تجمع سازمان‌یافته علیه رئیس‌جمهور