نکاتی ساده برای ایمنی در مقصد سفر و بازگشت

شرکت چینی بابت نقض تحریم های ایران در دادگاه آمریکا محکوم شد
ایسنا نوشت: سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران هشدارهایی برای زمان رسیدن به مقصد و بازگشت از سفر ارائه کرده است.

شرکت چینی بابت نقض تحریم های ایران در دادگاه آمریکا محکوم شد