حقوقدان شورای‌ نگهبان: مصونیت نمایندگان محدود است

شرکت تسلیحاتی آلمانی دیگر به عربستان و ترکیه سلاح نمی‌فروشد
عضو حقوقدان شورای نگهبان می‌گوید: در ایران مثل خیلی از کشورها مصونیت مطلق و کامل قضایی برای نماینده مجلس مورد پذیرش قرار نگرفته است.

شرکت تسلیحاتی آلمانی دیگر به عربستان و ترکیه سلاح نمی‌فروشد