بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی خدابنده ساخته می‌شود

شروع به کار ۵۷ پزشک متخصص طرحی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
رئیس امور کتابخانه‌های خدابنده از احداث بزرگ‌ترین کتابخانه عمومی در این شهرستان خبر داد و گفت: کتابخانه خدابنده با مساحت 850 مترمربع در زمینی به مساحت 1500 متر مربع احداث می‌شود.

شروع به کار ۵۷ پزشک متخصص طرحی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

ارتقا اندروید