فیلم | کار متفاوت کی‌روش با ذخیره‌های تیم ملی بعد از دیدار با گینه نو

شروع امیدبخش «نفس»
کار متفاوت کی‌روش با ذخیره‌های تیم ملی بعد از دیدار با گینه نو را در ویدئو زیر ببینید.

شروع امیدبخش «نفس»