فیلم | انفجار خودروی انتحاری «داعش» در آسمان

شروع ارتقای کیفیت از وانت
خودروی انتحاری داعش در نزدیکی کرکوک، به دلیل یک انفجار به آسمان پرتاب و در آسمان منفجر شد.

شروع ارتقای کیفیت از وانت