احداث پیاده راه آزادی به صورت آزمایشی/انسان محوری مبنای تصویب ایجاد پیاده راه

شرق حلب به طور کامل آزاد شد
رئیس سابق کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از تصویب اجرای طرح آزمایشی پیاده راه آزادی در رجایی شهر(خیابان آزادی) در صحن علنی شورای اسلامی در روز جاری خبر داد و این اقدام را در راستای مقابله با خودرومحوری و توسعه زیرساخت های گردشگری و تفریحی عنوان کرد.

شرق حلب به طور کامل آزاد شد