کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

شجونی دچار عارضه قلبی شد
میزان نوشت:افزایش ذخایر نفتی و دکل‌های فعال نفتی آمریکا و مهم‌تر از آن خروج سرمایه از بازارهای نفتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور که از نظر تاجران عاملی ریسکی است، به همراه عدم تغییر میزان تقاضا سبب کاهش قیمت نفت در بازار شد.

شجونی دچار عارضه قلبی شد

دانلود زاپیا برای کامپیوتر