17 مجروح در تصادف یک مینی بوس با پژوه 405

شبیه‌سازی رقبا در تمرین تیم ملی فوتبال
معاون فنی اورژانس کشور از تصادف یک مینی بوس با پژوه 405 خبر داد.

شبیه‌سازی رقبا در تمرین تیم ملی فوتبال