رئیس ستاد انتخاباتی روحانی: برگزاری جشن پیروزی قبل از اعلام نتیجه و در فضای باز ممنوع

شبکه خبر تلویزیون: جنب و جوش خاصی در ستاد انتخابات شاهدیم
رئیس ستاد انتخاباتی روحانی تاکید کرد که اعلام زودهنگام نتیجه، برگزاری جشن پیروزی قبل از اعلام نتیجه و در فضای باز ممنوع است.

شبکه خبر تلویزیون: جنب و جوش خاصی در ستاد انتخابات شاهدیم