روحانی: تمامیت ارضی عراق نباید مورد خدشه قرار گیرد

شبه‌جزیره کره روی آتش ۳۸ درجه
روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در تماسی تلفنی، ضمن رایزنی درباره مهمترین مسایل دوجانبه و منطقه ای و از جمله موضوع همه پرسی در اقلیم کردستان عراق ، تاکید کردند که تمامیت ارضی و وحدت ملی عراق به هیچ وجه نباید مورد خدشه قرارگیرد.

شبه‌جزیره کره روی آتش ۳۸ درجه