باید از طریق منطقه، ترامپ را مهار کرد

شایعه در اصفهان؛ ویسی اخراج شد/ کرانچار در حوالی سپاهان
سعودی ها از جایگاه ایران استفاده ابزاری می‌کنند تا استراتژی خود را در منطقه پیش ببرند…ترامپ فشار بر ایران در منطقه را افزایش خواهد داد

شایعه در اصفهان؛ ویسی اخراج شد/ کرانچار در حوالی سپاهان