فیلم | رباتی که در ۶ دقیقه یک کفش می‌دوزد

شایعه تغییر استانداران؛ آنها که می‌روند، آنها که می‌آیند
یک بازوی رباتیک به نام Uneekbot می تواند فقط در ۶ دقیقه یک کفش بدوزد. این بازو در یک شرکت تولید کفش اختراع شده تا فرایندهای اتوماسیون و کفش دوزی سفارشی را ادغام کند.

شایعه تغییر استانداران؛ آنها که می‌روند، آنها که می‌آیند