آمادگی وتوسعه یافتگی از اصلی ترین اولویت منطقه ساری است

شایعه است یا واقعیت؛ سروش به این دلیل به تیم ملی دعوت نمی‌شود؟
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : انبار نفت ساری دارای زیرساخت هایی است که قابلیت تغییر پذیری بالای عملیاتی را دارد تا در مواقع لزوم با تبدیل سیستم به وظایف جدید عملیاتی ، تغییر کند.

شایعه است یا واقعیت؛ سروش به این دلیل به تیم ملی دعوت نمی‌شود؟