فیلم | آخرین دیدار روحانی با مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی

سیگنال فروشی در بازار سهام برای افزایش قیمت سهم
بخشهایی از دیدار رییس جمهوری با مرحوم آیت الله العظمی موسوی اردبیلی در ۳۱ اردیبهشت ۹۵ را در ویدئوی زیر ببینید.

سیگنال فروشی در بازار سهام برای افزایش قیمت سهم