روند انتخاب شهردار زنجان متوقف شد

سینما آزادی بیجار افتتاح شد+تصاویر
مهر زنجان نوشت؛ رئیس شورای شهر زنجان معتقد است دخالت برخی از افراد غیرمسئول مانع از طی روند طبیعی انتخاب شهردار شده و به همین دلیل تصمیم گرفته شده است روند انتخاب شهردار فعلا متوقف شود.

سینما آزادی بیجار افتتاح شد+تصاویر