موافقت فدراسیون جهانی با قوانین و مقررات فجرکاپ

سینا حجازی برای سریال «شهرک جیم» می‌خواند
سایت فدراسیون وزنه برداری نوشت:فدراسیون جهانی وزنه برداری با قرار دادن قوانین ومقررات جام فجر در سایت IWF با برگزاری این رقابتها از 14تا 18 اسفند در اهواز موافقت کرد.

سینا حجازی برای سریال «شهرک جیم» می‌خواند