طرح شناسنامه دار کردن خریداران اجناس دست دوم در اصفهان/ شناسایی مالخران

سیروس نیرو درگذشت
رئیس پلیس آگاهی استان، از اجرای طرح شناسنامه دار کردن خریداران و فروشندگان اجناس دست دوم به منظور شناسایی مالخران در راستای پیشگیری از وقوع جرم سرقت خبر داد.

سیروس نیرو درگذشت

دانلود بیتالک