بنز دچار مشکل شد

سیدهادی خامنه‌ای:در مسائل سیاسی تفاوتی میان مسئولیت‌های زنان و مردان وجود ندارد
308 هزار خودروی مرسدس بنز به دلیل مشکل فنی در موتور فراخوان می شوند.

سیدهادی خامنه‌ای:در مسائل سیاسی تفاوتی میان مسئولیت‌های زنان و مردان وجود ندارد