منصوریان در فرودگاه از دست رحمتی فرار کرد

سیدمحمد حسینی: جبهه یکتا برای انتخابات هنوز وارد تعیین مصادیق نشده است
علیرضا منصوریان نام مهدی رحمتی را در لیست فروش استقلال قرار داد‌‌؛ این خبری بود که دیروز مثل بمب صدا کرد.

سیدمحمد حسینی: جبهه یکتا برای انتخابات هنوز وارد تعیین مصادیق نشده است