یک کاندیدای ریاست‌جمهوری به جبهه مردمی نیروهای انقلاب پیوست

سیاه‌جامگان با شکست دادن استقلال خوزستان امیدوار ماند
تسنیم نوشت:‌ علی نیکزاد پس از دعوت رسمی جبهه مردمی نیروهای انقلاب به این جبهه مردمی پیوست.

سیاه‌جامگان با شکست دادن استقلال خوزستان امیدوار ماند