معضل سلفی در روز وداع با بزرگان فوتبال

سیاست خارجی ترامپ یا کلینتون؛ سه اصل و پنج سیاست

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۲۴

منبع خبر:

طبقه بندی:

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

سیاست خارجی ترامپ یا کلینتون؛ سه اصل و پنج سیاست

دانلود بیتالک