فیلم | حرکتی وحشتناک برای رکوردشکنی در زدن بیسکویت به قهوه

سیاست ترامپ برای کاهش تنش با روسیه
غوطه ور کردن بیسکوئیت در قهوه با پرش هفتاد متری عنوانی طولانی اما جالب برای رکوردی است که مرد انگلیسی در گینس به نام خود ثبت کرده است.

سیاست ترامپ برای کاهش تنش با روسیه