کاهش تعرفه رومینگ زائرین اربعین

سیاست‎های ترامپ با بازار نفت چه خواهد کرد؟
در راستای ارائه خدمات ارتباطی ویژه به زائرین اربعین، همراه اول تعرفه رومینگ بین الملل خود در عراق را کاهش داد.

سیاست‎های ترامپ با بازار نفت چه خواهد کرد؟

دانلود بیتالک