چگونه مبادلات تجاری ایران و ترکیه افزایش یافت؟

سیاستمدار روس: پیروزی هر یک از نامزدهای انتخابات آمریکا به وجهه این کشور لطمه می‌زند
وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه در نشست مشترکی، راه های توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی دو کشور را بررسی کردند.

سیاستمدار روس: پیروزی هر یک از نامزدهای انتخابات آمریکا به وجهه این کشور لطمه می‌زند

ارتقا اندروید