خیابان ارم شیراز محور گردشگری می شود

سکونت 141 هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرهای اردبیل
«خبرجنوب» نوشت: عضو شورای اسلامی شهر شیراز از تبدیل خیابان ارم شیراز به محور گردشگری خبر داد.

سکونت 141 هزار نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرهای اردبیل