گرگ و میش نورافکنی در نقش جهان و طعنه هواداران سپاهان به فرکی

سپاهان با حذف تیم فرکی راهی نیمه‌نهایی شد‌
تسنیم نوشت: در اتفاقی عجیب در ورزشگاه، با توجه به ابری‌شدن هوا و عدم تکمیل سیستم روشنایی ورزشگاه، وسط زمین روشن شده و دروازه‌های دو طرف در تاریکی قرار گرفته بود.

سپاهان با حذف تیم فرکی راهی نیمه‌نهایی شد‌