اخذ مالیات از ساخت و فروش ساختمان تصویب شد

سَنا تیر امسال کنسرت می‌دهد
تسنیم نوشت: با تصویب هیئت وزیران، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) در سال ۹۵حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.

سَنا تیر امسال کنسرت می‌دهد