عزاداری عاشورای حسینی / آذربایجان‌غربی

سوگواری عزاداران حسینی در عاشورا / ارومیه
همزمان با عاشورای حسینی، مردم استان آذربایجان غربی در سوگ سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع) به عزاداری پرداختند.

سوگواری عزاداران حسینی در عاشورا / ارومیه