اعلام اسامی محرومان انضباطی هفته پانزدهم لیگ/ سرخابی‌ها محروم ندارند

سوپرماریوی جدید نینتندو رکورد اپ استور را شکست
کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان انضباطی هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال را اعلام کرد.

سوپرماریوی جدید نینتندو رکورد اپ استور را شکست