فیلم | وضعیت عملیات جستجو در پلاسکو | وضعیت چهار جسد هنگام کشف از زیر آوار

سومین برد فصل سایپا
آخرین اخبار پلاسکو در پنجمین روز عملیات آواربرداری را در ویدئوی زیر ببینید.

سومین برد فصل سایپا