انتشار فراخوان نخستین جشنواره هنری پارسی‌زبانان اروپا

سومین اجرای «کارما» به روی صحنه می‌رود
فراخوان نخستین جشنواره هنری پارسی‌زبانان اروپا در بخش مسابقه ١٤ مهرماه برابر با ششم اکتبر منتشر می‌شود.

سومین اجرای «کارما» به روی صحنه می‌رود