۳ میلیارد تومان برای واردات کالسکه بچه

سود پورشه از فروش هر خودرو چقدر است؟
در یازده ماهه نخست سال 95، بیش از 443 تُن کالسکه بچه و اجزای آن از کشورهای مختلف جهان وارد ایران شده است.

سود پورشه از فروش هر خودرو چقدر است؟