فیلمی که حوزه هنری سرگروهی‌اش را نپذیرفت

سوددهی فرودگاه‌ها با خرید هواپیماهای جدید
باشگاه خبرنگاران نوشت: تهیه کننده فیلم «به دنیا آمدن» از عدم پشتیبانی حوزه هنری برای سرگروهی این فیلم گفت.

سوددهی فرودگاه‌ها با خرید هواپیماهای جدید