زیرسایه آبی لاجوردی شاهزاده محمد

سوختگیری ۳۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه اردبیل
ماه رمضان است و لحظه ها هرکدام با یک طرح و نقش ویژه در خاطره ها ماندنی می شود.

سوختگیری ۳۰۰ فروند هواپیما در فرودگاه اردبیل