رشد ۹ ماهه بدون نفت ۵ درصد شد

سه عامل فساد مواد غذایی/سم مرگبار در کنسروها
تسنیم نوشت:بر اساس اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی بدون نفت ۵درصد در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری بوده است.

سه عامل فساد مواد غذایی/سم مرگبار در کنسروها