فیلم | روحانی: برخی گویا مشکل دارند؛ می‌گویند باید در هواپیمای کهنه‌سوار شویم

سه بازیگر جدید در نمایش پاکدل/ «کابوس حضرت اشرف» آماده برای اجرا در جشنواره
رییس جمهور در نشست خبری گفت: چرا باید پول رفتن به کشورهای دیگر را به شرکت‌های هواپیمایی خارجی بدهیم. بعضی مشکل دارند می‌خواهند هواپیمای کهنه سوار شوند خب شما بروید سوار کهنه‌ها شوید.

سه بازیگر جدید در نمایش پاکدل/ «کابوس حضرت اشرف» آماده برای اجرا در جشنواره